personen

mr. Stephanus Adrianus Verniers van der Loeff

geboren: 1769
overleden: 1818

lid Vroedschap van Veere ( - ).

opmerkingen

Overig: op 12 april 1799 werd Van der Loeff benoemd tot raadsheer in het Departementaal Gerechtshof van de Dommel, dat echter nooit heeft gefunctioneerd.

bronnen voor de persoonsgegevens

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 280.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 8 (1917) 228 en 40 (1954) 303.

Notulen van de Staten van Zeeland (gedrukt) 1791, f. 258.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 09-06-1791 - 31-03-1802
namens: Zeeland, Veere
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Zeeraad
van: 23-03-1802 - 12-07-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: raad
instelling: Ministerie van Financiën
van: 17-07-1806 - 1810
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Conseil Impérial des Prises
van: 1811 - 1813
anderen met deze aanstelling...