personen

dr. Johan Kievit

geboren: 1627
overleden: 1692

lid Vroedschap van Rotterdam (1659 - 1666). lid Vroedschap van Rotterdam (1672 - 1685).

bronnen voor de persoonsgegevens

Engelbrecht, E.A., De vroedschap van Rotterdam, 1572-1795 (Rotterdam 1973) 203.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) I, 1251.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1666 - 21-09-1666
namens: Rotterdam
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging door de Staten van Holland wegens het schrijven van een pamflet tegen Michiel de Ruyter (J. Melles, Ministers aan de Maas (Rotterdam/'s-Gravenhage 1962) 131).

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-09-1672 - 20-09-1672
namens: Rotterdam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename. De reden van beëindiging is onbekend.

functie: tweede advocaat-fiscaal
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 15-04-1673 - 1675
anderen met deze aanstelling...

Bepaald bij resolutie van de Admiraliteit op de Maze (Nationaal Archief, admiraliteitscolleges, 1.01.46.21 inv. nr. 161) dat Kievit de advocaat-fiscaal zal opvolgen bij diens overlijden. Dit moet al gebeurd zijn vóór 13 maart 1675, want in de ondertrouw-acte van Gaspar van Kinschot en Sara Tromp van die datum wordt Kievit al aangeduid als fiscaal (Genealogische en Heraldische Bladen 9 (1914) 375.) Hier is 1675 aangehouden; mogelijk echter 1673 of 1674.

functie: advocaat-fiscaal
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 1675 - 1689
anderen met deze aanstelling...

Ontslagen na veroordeling wegens corruptie door het Hof van Holland en Zeeland (J. Melles, Ministers aan de Maas (Rotterdam/'s-Gravenhage 1962) 134). Het aanvangsjaar is op 1675 gesteld (zie bij zijn functie als 2e advocaat-fiscaal), maar ligt mogelijk op 1673 of 1674.