personen

Rutger van Haersolte tot Kranenburg

geboren: -
overleden: 05-1673

lid Raad van Zwolle (1624 - 1639). lid Ridderschap van Overijssel (1639 - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) geeft geboortejaar 1608 en overlijdensdatum 21 december 1674, maar verwart hem kennelijk met naamgenoot Rutger van Haersolte tot Haerst (elders in deze database, aldaar het geboortejaar niet 1608 maar 1607).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 116 en 454.

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 468.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 553-554.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1628 - 30-04-1629
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 10-09-1631 - 07-06-1633
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 01-05-1632 - 07-06-1633
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1633 - 31-03-1637
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 13-05-1641 - 23-07-1647
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...