personen

dr. Jan van Heemskerck

geboren: 1600
overleden: 27-02-1656

opmerkingen

Persoonsgegevens: De Riemer geeft afwijkende overlijdensdatum 7 in plaats van 27 februari.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) I, 76.

Leeuwen, Simon van, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1484.

Nationaal Archief archief De Riemer, inv. nr. 23, blz. 468.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 17-06-1645 - 27-02-1656
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Zeeland 23 juni. Beƫindigd door overlijden, mogelijk op 7 februari (zie opmerkingen).