personen

Hector Livius van Haersma

geboren: 1737
overleden: 15-01-1820

opmerkingen

Overig: was grietman van Smallingerland 1770-1795.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 214 en II, 144.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 379.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 12-02-1773 - 11-02-1776
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 12-02-1776 - 10-05-1776
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 15-05-1776 - 30-04-1781
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

De lijst in het Algemeen Nederlandsch Familieblad (zie institutionele toelichting) geeft aanvangsjaar 1779.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1782 - 11-02-1785
namens: Oostergo, Smallingerland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 12-02-1788 - 11-02-1791
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Gaat over naar de zetel van Westergo.

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 12-02-1791 - 12-02-1794
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: de dag waarop hij de zetel namens het kwartier Oostergo verruilt voor die van Westergo. Einddatum: afscheid van de vergadering.

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 19-02-1794 - 1795
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...