personen

Albert Arentsz. van der Graaff

Ook bekend als Aelbrecht van der Graaff.

geboren: 1606
overleden: 31-03-1684

lid Veertigraad van Delft (1651 - 1684).

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 89.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 122.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 32 (1914) 330.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1660 - 30-04-1663
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1671 - 16-05-1674
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...