personen

dr. Gerard Oem van Wijngaerden

heer van Benthuizen en Zoetermeer.

geboren: -
overleden: 06-05-1598

bronnen voor de persoonsgegevens

Balen, Matthys, Beschryvinge der stad Dordrecht (Dordrecht 1678) 1342.

Blécourt, A.S. de en E.M. Meijers, Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van de secretaris Jan Rosa. Deelen I, II en III (Haarlem 1929) XXXV en XLVIII.

Koopmans, J.W., De Staten van Holland en de Opstand. De ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode 1544-1588 ('s-Gravenhage 1990) 324.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 20-11-1572 - 31-12-1581
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Aangesteld door Willem van Oranje in plaats van voortvluchtige raadsheren.

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 18-01-1582 - 1591
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: president-raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 06-04-1591 - 06-05-1598
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.