personen

dr. Nicolaas van Reygersberge

geboren: 1584
overleden: 03-08-1654

opmerkingen

Persoonsgegevens: De Riemer geeft afwijkende overlijdensdatum 13 in plaats van 3 augustus.
Overig: zwager van Hugo de Groot.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bijl, M. van der, Idee en interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715 (Groningen 1981) Bijlage IV.

Leeuwen, Simon van, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1484.

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (2 dln., Middelburg 1890-1893) II, 482.

Nationaal Archief archief De Riemer, inv. nr. 23, blz. 464.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 04-11-1625 - 03-08-1654
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Holland 17 november. Beƫindigd door overlijden, mogelijk op 13 augustus (zie opmerkingen).