personen

David Constantijn baron du Tour

heer van d'Avennes en la Pomarede, Malerets.

geboren: 1657
overleden: 08-12-1727

lid Vroedschap van Hindeloopen ( - ).

opmerkingen

Overig: was raad en rekenmeester van de domeinen in Friesland.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 379 en II, 265.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 45 (1952) 414.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1700 - 30-04-1706
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1706 - 30-04-1709
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Vijfde ordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1709 - 30-04-1715
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 01-05-1721 - 30-04-1723
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.