personen

mr. Allart Pieter van Jongestal

Ook bekend als Pieter van Jongestal.

geboren: 1612
overleden: 09-11-1676

opmerkingen

Persoonsgegevens: aanvankelijk Pieter genaamd. Ontving na adoptie door zijn oom Gellius van Jongstal in circa 1636 de voornamen Allart Pieter.

bron voor de persoonsgegevens

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 287.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 14-11-1637 - 19-03-1655
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot eerste presiderende raad.

functie: eerste presiderende raad
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 20-03-1655 - 09-11-1676
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.