personen

Carel Bosschaert

Ook bekend als Carel Bosgaert.

geboren: -
overleden: 29-11-1723

lid Vroedschap van Schiedam (1684 - 1723).

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 8 (1999) 187.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 2 en 3.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1715 - 30-04-1718
namens: Schiedam
anderen met deze aanstelling...