personen

dr. Hendrik Dionisiusz. van Schuijlenburch

geboren: 1695
overleden: 29-05-1768

lid Vroedschap van Gorinchem (1733 - 1768).

opmerkingen

Vroedschap: De Nederlandsche Leeuw geeft afwijkend aanvangsjaar 1724. Van der Lely merkt op dat hij pas in 1733 bij afstand van zijn vader formeel in de vroedschap kwam, maar 'hij neemt sessie in de vroedschap alsof 1726 daarinne al was gekoomen'.

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 15 (1902) 262.

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 128.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 24 (1906) 195.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1739 - 30-04-1742
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 15-09-1746 - 02-10-1749
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1751 - 30-04-1757
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 07-09-1764 - 30-07-1767
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...