personen

Jan Gijsbert Reinder Optenoort

Ook bekend als Jan Gijsbert Reinder Opten Noort.

geboren: 1732
overleden: 10-04-1787

lid Raad van Kampen (1781 - 1787).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 727.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIb, 240.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 15-05-1786 - 04-1787
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.