personen

Sako Fockens

geboren: 1599
overleden: 1652

opmerkingen

Overig: was grietman van Opsterland 1623-1650.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 386.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 78 (1961) 452.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 28-05-1641 - 18-05-1643
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1643 - 30-04-1646
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 01-05-1647 - 30-04-1650
namens: Zevenwolden, Opsterland
anderen met deze aanstelling...