personen

Tjaert van Aylva

geboren: -
overleden: 23-02-1628

opmerkingen

Overig: was grietman van Dantumadeel 1601-1628.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 122.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 9 en II, 10.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 106 (1989) 61.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 63.

Smits, E., De Friesche admiraliteit boven water (2 dln., Dokkum 1996) I, 7.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 303.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 20-04-1611 - 15-04-1614
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...

De lijst van Engels (zie institutionele toelichting) geeft onjuist aanvangsjaar 1612.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 17-04-1618 - 30-04-1622
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...

De einddatum is gebaseerd op het einde van de formele zittingstermijn, omdat niet duidelijk is door wie hij werd opgevolgd.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 07-06-1622 - 06-07-1624
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon.