personen

dr. Gaspar Gasparsz. van Kinschot

geboren: 1676
overleden: 1759

lid Veertigraad van Delft (1706 - 1759).

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 91.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 182.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 150.

Rijn, M.E. van, Wroeten in de vroedschap. Delftse regentenfamilies in de eerste helft van de 18e eeuw (ongepubliceerde doctoraalscriptie Leiden 1985) Bijlage D

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1732 - 30-04-1735
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1737 - 30-04-1740
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Holland op 17 september.