personen

Maerten Bouwensz.

geboren: -
overleden: 03-06-1641

lid Vroedschap van Edam (1631 - 1641).

bronnen voor de persoonsgegevens

Meghelen, Pieter van, Register van de regering tot Edam beginnende voor zoo veel men vinden kan van 't jaar 1572 (manuscript Rijksarchief Noord-Holland, collectie losse aanwinsten, inv. nr. 104) 4.

Waterlands archief Oud archief Edam, inv. nr. 65d, lijst van vroedschappen voorin (zonder f. nummer).

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 28-05-1630 - 12-05-1632
namens: Holland, Edam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-05-1635 - 30-04-1636
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 14-05-1638 - 18-06-1640
namens: Holland, Edam
anderen met deze aanstelling...