personen

Adriaen Cromhout

geboren: 1585
overleden: 07-10-1625

lid Vroedschap van Amsterdam (1625 - 1625).

bron voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) I, 365.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 24-05-1621 - 06-05-1624
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...