personen

Aert Jansz. van Herwaerden

geboren: -
overleden: 03-09-1671

lid Vroedschap van Gorinchem (1637 - 1671).

bronnen voor de persoonsgegevens

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 69.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 27 (1909) 71.

Zomeren, Cornelis van, Beschrijvinge der stadt Gorinchem en Landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel (Gorinchem 1755) 499-584.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 23-11-1661 - 28-11-1664
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...