personen

dr. Pieter Veldhuijs

geboren: 1664
overleden: 1742

lid Vroedschap van Alkmaar (1705 - 1742).

bron voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 221.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 03-01-1724 - 18-01-1726
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...