personen

Jan Willem comte (empire) van Winter

Ook bekend als Winter, Graaf van Huessen.

geboren: 1761
overleden: 1812

opmerkingen

Adelstitels: graaf van Huessen mei 1810; comte 1811

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) XII, 100.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 57.

Tulard, J., Dictionnaire Napoléon. Nouvelle édition revue et augmentée (Parijs 1989) 1752.

functies in bovenlokale instellingen

functie: inspecteur-generaal
instelling: Secretaris van Staat voor de Zaken der Marine
van: 1805 - 1806
anderen met deze aanstelling...
functie: inspecteur-général des Côtes de la Mer du Nord
instelling: Ministère de la Marine et des Colonies
van: 1810 - 02-06-1812
anderen met deze aanstelling...
functie: vice-amiral
instelling: Ministère de la Marine et des Colonies
van: 1810 - 02-06-1812
anderen met deze aanstelling...