personen

dr. Jan Leonart de Casembroot

geboren: ca. 1579
overleden: 04-11-1637

opmerkingen

Persoonsgegevens: mogelijk identiek met Leonard de Casembroot (elders in deze database).

bronnen voor de persoonsgegevens

Leeuwen, Simon van, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1484.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 93 (1976) 281.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 21-12-1621 - 04-11-1637
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Supernumerair. Commissie door de Staten van Zeeland 10 januari 1622. Beƫindigd door overlijden.