personen

dr. Nanning van Foreest

geboren: 1529
overleden: 1592

opmerkingen

Persoonsgegevens: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek geeft geboortejaar 1519.
Overig: schrijver van Belegering der stad Alkmaar. Pensionaris van Alkmaar 1572-1582. Gedeputeerde ter Staten-Generaal voor Holland 1577. Gecommitteerde Unie van Utrecht.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 91 (1974) 287.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) I, 881.

Rombach, J.H. van, Inventaris van de archieven van de families Van Foreest, Van Egmond van de Nijenburg, etc.., (Alkmaar 1992) 20.

Verhas, C.M.O., De beginjaren van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland (Den Haag 1997) 44.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 18-01-1582 - 1592
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden vóór 16 november.