personen

Zeger van Rechteren

heer van Rechteren en Bredenhorst.

geboren: -
overleden: 1604

opmerkingen

Persoonsgegevens: Nederland's Adelsboek en Nederlandsche Leeuw geven 1603 als jaar van overlijden, Mensema 1604.
Heerlijkheden: verwerving Rechteren 1596.
Overleden kort vóór 15 oktober.

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) II, 323.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 43 (1950) 163.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 83 (1966) 128.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 04-03-1583 -
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Overijssel.