personen

Claes Cornelisz. Veen

geboren: ca. 1568
overleden: -

lid Vroedschap van Hoorn (1618 - ).

opmerkingen

Overig: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie noemt hem ten onrechte gecommitteerde in de Admiraliteit in het Noorderkwartier 1621. Het betreft hier Cornelis Cornelisz. Veen.

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 51 (1997) 78.

Velius, Theodorus en Sebastiaan Centen, Chronyk van Hoorn (Hoorn 1740) 66.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 23-08-1624 - 1626
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.