personen

Quirijn Taekesz. Ossekooper

Ook bekend als Crijn Takesz. Ossekooper, Crijn Takesz. Osseweyer.

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Enkhuizen (1623 - 1659).

bron voor de persoonsgegevens

Namen van de wel ed. gr. achtbare heeren, regeerders der stad Enchuysen, mitsgaders bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnien etc. (Enkhuizen z.d.)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 07-03-1630 - 30-04-1631
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 23-02-1637 - 31-01-1638
namens: Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 01-05-1640 - 30-04-1641
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 01-05-1642 - 30-04-1643
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 20-03-1647 - 30-04-1649
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...