personen

Saphaeus Heemstra

Ook bekend als Sapheus Hiemstra.

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: mogelijk identiek aan Feye van Heemstra, genoemd in M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) I, 169 en II, 108, geboren 1630, overleden 7 maart 1690. Dit op basis van de lijst van Engels van Gedeputeerde Staten van Friesland (zie de institutionele toelichting bij dat college), die toevoegt: 'Saphaeus (= Feye?)'

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 04-02-1669 - 10-02-1671
namens: Westergo, Wonseradeel
anderen met deze aanstelling...

Zitting voor Wonseradeel onzeker.

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 01-05-1671 - 30-04-1673
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum. Niet geheel zeker bij deze persoon, alleen voorletter en achternaam bekend.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 02-05-1673 - 30-04-1676
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Behoudt zitting, maar voor het kwartier Zevenwolden.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 01-05-1676 - 30-04-1679
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Behoudt zitting, maar voor het kwartier der Steden.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 01-05-1679 - 30-04-1682
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Behoudt zitting, maar voor het kwartier Zevenwolden.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 01-05-1682 - 30-04-1685
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Behoudt zitting, maar voor het kwartier der Steden.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 01-05-1685 - 10-05-1688
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.