personen

Wigbold Adriaan graaf van Nassau-Woudenbergh

heer van Woudenberg en Bergen.

Ook bekend als Wigbold Adriaan Graaf van Nassau-Bergen.

geboren: 1729
overleden: 23-10-1797

lid Vroedschap van Alkmaar (1754 - 1788).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen op eigen verzoek 1788.
Heerlijkheden: verwerving Bergen 1792.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 222.

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 21.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 4 (1995) 118.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 12-07-1773 - 19-01-1775
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 17-01-1777 - 13-01-1779
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 11-01-1781 - 09-01-1783
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 20-01-1785 - 25-01-1787
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 26-06-1788 - 14-01-1789
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens ontslag uit de vroedschap van Alkmaar.