personen

jonkheer dr. Johan Johansz. van Egmond van de Nijenburg

geboren: 1646
overleden: 03-04-1690

lid Vroedschap van Alkmaar (1672 - 1690).

opmerkingen

Overig: bekleedde mogelijk ook nog de functies van gecommitteerde in de Raad van State 1676-1679 en in de Generaliteits-Rekenkamer 1679-1682, in deze database bij naamgenoot Johan Gerritsz. (1618-1712) ondergebracht.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 16.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 16 (1898) 195.

Rombach, J.H. van, Inventaris van de archieven van de families Van Foreest, Van Egmond van de Nijenburg, etc.., (Alkmaar 1992) 129.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 29-01-1678 - 28-01-1680
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon; de functie werd mogelijk bekleed door naamgenoot Johan Gerritsz. (1618-1712), elders in deze database.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 26-01-1683 - 10-01-1685
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1688 - 03-04-1690
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.