personen

Adriaen Willemsz. van der Hoeff

geboren: 1631
overleden: 10-11-1704

lid Veertigraad van Delft (1672 - 1704).

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 89.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 129.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 32 (1914) 368.

Rijn, M.E. van, Wroeten in de vroedschap. Delftse regentenfamilies in de eerste helft van de 18e eeuw (ongepubliceerde doctoraalscriptie Leiden 1985) Bijlage D

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1699 - 30-04-1702
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...