personen

Cornelis van Eijck

geboren: 1680
overleden: 1751

lid Vroedschap van Alkmaar (1722 - 1749).

opmerkingen

Vroedschap: Bossaers geeft 1751 als eindjaar, maar blijkens Bruinvis is van Eijck in 1749 uit het college verwijderd.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 221.

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 19.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 01-02-1729 - 31-01-1730
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 30-04-1732 - 03-05-1733
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1733 - 30-04-1734
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

De reden van beëindiging is onbekend.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 18-01-1738 - 20-01-1740
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-02-1740 - 31-01-1742
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-02-1744 - 31-01-1746
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-02-1748 - 30-06-1749
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens ontslag uit de vroedschap van Alkmaar.