personen

Johan Adriaan Heerdt tot Eversberg

geboren: 1728
overleden: 17-02-1766

lid Ridderschap van Overijssel (1758 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 734.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1759 - 24-05-1761
namens: Overijssel, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...