personen

C.F. Frisius

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 30-03-1734 - 04-06-1737
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...