personen

Cornelis van Gemmenich

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: wordt genoemd in M. de Haan Hettema A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) II, 26, maar zonder leefjaren.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 06-05-1645 - 03-05-1648
namens: Steden, Franeker
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 05-05-1665 - 30-04-1667
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.