personen

dr. Jan van Schriek

Ook bekend als Jan van Schrick.

geboren: 1610
overleden: -

lid Raad van Deventer (1648 - 1674).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 487.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 101-104.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 79.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1649 - 31-03-1652
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Overijssel op 21 april.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1660 - 30-04-1671
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Schilder (zie institutionele toelichting) geeft onjuist aanvangsjaar 1661.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 04-08-1671 - 29-09-1672
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens de Frans-Münsterse bezetting van Overijssel.