personen

Jacob Pietersz. Tromp

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Edam ( - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Van Leeuwen geeft geslachtsnaam 'Cron'.

bron voor de persoonsgegevens

Leeuwen, Simon van, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1494.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 07-05-1628 - 28-07-1631
namens: Holland, Edam
anderen met deze aanstelling...

Volgens de lijst in het archief van Steyn (zie institutionele toelichting) voor Monnickendam.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 24-05-1650 - 21-05-1652
namens: Holland, Edam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 08-05-1654 - 03-05-1656
namens: Holland, Edam
anderen met deze aanstelling...