personen

Barthold Maurits Sloet tot Oldhuis

geboren: 1659
overleden: 19-02-1700

lid Ridderschap van Overijssel (1684 - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 581.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 83.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 08-06-1691 - 17-05-1693
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...