personen

jonkheer Willem van Wassenaer

heer van Veur.

geboren: 1619
overleden: -

bron voor de persoonsgegevens

Obreen, H.G.A., Geschiedenis van het geslacht van Wassenaer (Leiden 1903) 96.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 24-02-1651 - 31-03-1655
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 26-01-1655 - 19-02-1660
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...

Obreen meent ten onrechte dat hij voor Gelderland zit. Einddatum gebaseerd op aanvang opvolger; mogelijk eerder door overlijden.