personen

Hendrik van Keppel tot Dingshof

geboren: -
overleden: -

lid Ridderschap van Overijssel (1605 - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: overleden vóór 8 maart 1616.

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) II, 372.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 07-06-1612 - 28-05-1615
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...