personen

dr. Adriaan Backer

geboren: 1631
overleden: 09-01-1693

lid Vroedschap van Haarlem (1661 - 1693).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Naam-register geeft overlijden (en daarmee einde lidmaatschap van de vroedschap) 1692, Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 1693.
Vroedschap: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie geeft aanvang 1661, Naam-register 1659.

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 9 (1955) 113.

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 02-05-1679 - 01-05-1684
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...