personen

Jacob Philip van den Boetzelaer

heer van Nieuwveen en Cranenbrouck.

geboren: 1711
overleden: 26-04-1781

lid Ridderschap van Holland (1737 - 1781).

opmerkingen

Heerlijkheden: verwerving Nieuwveen 1737, bezit Cranenbrouck 1730-1754.
Overig: in de lijst Fagel (zie institutionele toelichting Staten-Generaal) wordt Van den Boetzelaer als gedeputeerde ter Staten-Generaal in 1748 genoemd. Dit wordt echter door andere bronnen niet bevestigd.

bronnen voor de persoonsgegevens

Fölting, H.P., De vroedschap van 's-Gravenhage 1572-1795 (Pijnacker 1985) 267.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 150.

Tombe, J.W. des, Het geslacht Van den Boetzelaer (Assen 1969) 277.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 11-08-1733 - 11-03-1748
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 14-05-1748 - 03-12-1751
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 19-11-1751 - 22-01-1774
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 04-11-1774 - 26-04-1781
namens: Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland. Beëindigd door overlijden.