personen

Aris Schellinger

geboren: 1683
overleden: 1761

lid Vroedschap van Medemblik (1746 - 1761).

bron voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 233.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 05-04-1754 - 15-04-1756
namens: Holland, Medemblik
anderen met deze aanstelling...