personen

Dirk Jansz. van der Lee

geboren: ca. 1600
overleden: 29-03-1676

lid Veertigraad van Delft (1635 - 1676).

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 87.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 185.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 32 (1914) 327.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 01-05-1639 - 30-04-1642
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum. Commissie door de Staten-Generaal ontbreekt.

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1671 - 30-04-1674
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...