personen

dr. Willem Ferleman

geboren: -
overleden: ca. 1741

lid Vroedschap van Veere ( - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: overleden vóór 2 november (mogelijk vóór 1741, want blijkens de resoluties van de Staten van Zeeland van 23 november 1741 sleept de kwestie over zijn opvolging in de Staten-Generaal reeds lang).

bronnen voor de persoonsgegevens

Nationaal Archief Provinciale resoluties, inv. nr. 314 (klapper resoluties Staten van Zeeland), f. 546.

Notulen van de Staten van Zeeland (gedrukt) 1741, f. 383.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 17-01-1728 - 08-1737
namens: Zeeland, Veere
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 18-03-1737 - 1741
namens: Zeeland, Veere
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Zeeland. Beëindigd door overlijden vóór 2 november.