personen

Bartholt Pieter van Nijsten

geboren: 1692
overleden: 01-03-1732

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 232 en II, 158.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 17-02-1729 - 12-02-1731
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...