personen

dr. Lucas Bols

geboren: -
overleden: 10-1779

lid Raad van Kampen (1743 - 1752).

bron voor de persoonsgegevens

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIa, 35.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 08-12-1745 - 28-04-1747
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...