personen

Sicco Douwe van Aylva

geboren: 1734
overleden: 1807

opmerkingen

Buitenlandse adelstitel: baron H.R.R.
Overig: was grietman van Westdongeradeel 1780-1789.

bronnen voor de persoonsgegevens

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 167.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 12 en II, 11.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 106 (1989) 54.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 61.

Rosendaal, J., Bataven! Lijst van de Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795 (cd-rom, 2003) no. 0068

Smits, E., De Friesche admiraliteit boven water (2 dln., Dokkum 1996) I, 24.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 25-04-1782 - 04-05-1789
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Friesland
van: 19-02-1795 - 23-06-1795
anderen met deze aanstelling...

Beëdigd 25 maart 1795.

functie: lid
instelling: Representanten van het volk van Friesland
van: 23-06-1795 -
namens: Westdongeradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Friesland (1802-1805)
van: 22-10-1803 - 01-08-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Friesland (1805-1807)
van: 19-07-1805 - 08-04-1807
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.