personen

Adriaan van Berkenrode

geboren: 1543
overleden: 1605

lid Vroedschap van Haarlem (1583 - 1605).

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 12 (1958) 117.

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1596 - 30-04-1598
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Holland op 4 mei.