personen

Pieter Dirksz.

geboren: -
overleden: 1635

lid Vroedschap van Edam ( - 1635).

bron voor de persoonsgegevens

Meghelen, Pieter van, Register van de regering tot Edam beginnende voor zoo veel men vinden kan van 't jaar 1572 (manuscript Rijksarchief Noord-Holland, collectie losse aanwinsten, inv. nr. 104) 3.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 16-03-1616 - 12-05-1620
namens: Holland, Edam
anderen met deze aanstelling...

Van Meghelen (zie institutionele toelichting) geeft onjuist eindjaar 1618.