personen

dr. Dionisius van Schuijlenburch

geboren: 1653
overleden: 01-1734

lid Vroedschap van Gorinchem (1691 - 1732).

bronnen voor de persoonsgegevens

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 111.

Jorissen, Th., Memorien van mr. Diderik van Bleyswijk, 1734-1755. Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap te Utrecht, Nieuwe serie 45 (Utrecht 1887)

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 24 (1906).

Zomeren, Cornelis van, Beschrijvinge der stadt Gorinchem en Landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel (Gorinchem 1755) 499-584.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1712 - 30-04-1715
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...